UPLYNULÁ SETKÁNÍ POŘÁDANÁ NADACÍ A SDRUŽENÍM BONSAI ACADEMIA

rok 2001

Česko - slovenské bonsajové dny v Uherském Hradišti

Zájezd na Světový bonsajový kongres v Mnichově

Výstava bonsají a suiseki v Českých Budějovicích

 

rok 2000

Výstava suiseki v Hotelu Beseda Bonsai v Praze

Hotsumi Terakawa v České republice

Kongres EBA 2000 - Arco, CRESPI CUP 2000 - zájezd do Itálie

rok 1999

6. Bavorské bonsajové dny v Landsbergu (SRN) - zájezd (ukázky práce japonských bonsajových mistrů)

Bonsaje a suiseki - umění mistrů, 1. samostatná výstava suiseki v České republice

Pěstitelská demonstrace P. Nottera v Uh. Hradišti, křest časopisu Příroda a člověk

HOBBY ´99 - setkání s pěstiteli na celostátní výstavě

Zájezd - Za bonsajemi P. Nottera - květen 99

rok 1998

Borovice v bonsajové tvorbě

Pokojové a sukulentní bonsaje - Dymokury

Zájezd - Za bonsajemi P. Nottera - květen 98

rok 1997

Průřez českou bonsajovou scénou

Pěstitelská demonstrace - Serge Clémence tvaruje Yamadori

 

vstupte prosím ...   

 

Pěstitelská demonstrace - Serge Clémence tvaruje yamadori

    Dne 14.6. 1997 se v Českých Budějovicích uskutečnilo mezinárodní setkání pěstitelů bonsají. Akce se zúčastnila kromě několika desítek milovníků miniaturních stromků v miskách z České republiky i delegace pěstitelů Sovenské republiky v čele s prezidentem Slovenské bonsajové asociace panem PaedDr.Cyrilem Tatranským. Přítomni byli zástupci českých a slovenských bonsai klubů ( např. BK Liberec, BK Bratislava ), vedoucí osobnosti bonsai center a studijí (Bonsai centrum Libčany, Bonsai centrum Nitra ) a významné osobnosti české a slovenské bonsajové scény ( ing. Karel Jan Štolc, RNDr. Vladimír Ondejčík ). Původně ohlášený demonstrátor Pius Notter se několik dní před uvedeným termínem omluvil ( všichni zájemci byli včas písemně informováni ), ale pomohl zajistit odborníka, který vyznává prvky a myšleky jeho tvorby.

.                                                              

     Pan Serge Clémence patří do nastupující generace mistrů bonsajového umění a jeho práce ( tvaroval dvě rostliny - borovici a jalovec ) vyvolala velký obdiv u všech přítomných. Po dohodě se sponzorskými a spolupracejícími firmami se podařilo zajistit i prodej rostlin, hnojiv a potřeb pro pěstitele bonsají, přítomni byli i zástupci tisku ( ing. Václav Tampír, redaktor časopisu Zahrádkář ). Po celou dobu konání akce pracovala i poradna pro pěstitele bonsají a přední oborníci tohoto oboru pomohli zejména začínajícím pěstitelům vyřešit nejeden problém.

Zpět výběr setkání

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 mmmmm

Průřez českou bonsajovou scénou  - podzimní setkání pěstitelů bonsají  20. září 1997  v  Českých Budějovicích

Tématické celky, účastníci

Slavnostní vernisáž : pátek 19. září 1997

Program setkání 20. září 1997


Tématické celky, účastníci

Setkání pěstitelů bonsají bylo rozděleno na dvě části - výstavu a celodenní seminář zaměřený na problematiku pěstování a tvarování bonsají. Pozvání na tuto vskutku ojedinělou akci přijali nejen přední osobnosti české bonsajové scény ( manželé Hrdličkovi, ing. Petr Herynek, ing. Kamila Skálová ), ale i zástupci českých bonsai klubů a organizací ( BK Brno - Z. Žák, BK Zlín - V. Hrozová, Bonsai Písek - V. Václavíček, BK Libochovice a ČBA - V. Novák, Česko - japonská společnost, sekce bonsají a zahrad - A. Trnka, BK Třinec - manželé Cankovovi, BK Děčín - L. Slatinka ), představitelé komerčních firem ( Sakura bonsai centrum - ing. P. Říha, Keramická dílna - P. Hoferka z Prahy, Bonsai centrum Staňkov - J. Glaser, Bonsai centrum Libčany - vzhledem k pracovní cestě do Číny zastupovali pana Pišla manželé Kratochvílovi z Kolína, Bonsai Bělohlávek z Č. Budějovic, Zahrada bonsají - Dr. J. Novák z Prahy ) a známí i méně známí regionální pěstitelé ( J. Bučil - Jihlava, M. Ašenbrenner, P. Sabula, J. Černý - Č. Budějovice). Řada dalších - ing. K.J. Štolc, akad. malíř V. Mergl , ing. M. Frank , V. Kastner, V. Klika či ing. B. Lukavec se vzhledem k velkému pracovnímu vytížení omluvili a přislíbili svou účast na některém z dalších setkáních.

Zpět - výběr

 

 

 

Slavnostní vernisáž - pátek 19. září 97

V podvečer se sešla většina aktérů a přivezla s sebou i rostliny určené pro doprovodnou výstavu. Po instalaci výpěstků a krátké vernisáži si všichni prohlédli vystavené exponáty a mohli posoudit, jak se ta či ona rostlina změnila od doby, kdy ji viděli naposledy. Pak již následovalo ubytování a krátké společenské posezení. Bylo o čem povídat a spřádaly se i plány do budoucna.

Zpět - výběr

 

 

     

 

Program v pátek 20. září 99

9.00 - 9.30 hod. prezentace účastníků, první krůčky: zhruba pět minut po deváté hodině vše skutečně začalo. Výstava, která byla přístupná i široké veřejnosti, nabízela nevšední zážitek. Bonsaje ze všech koutů naší republiky dávaly zájemcům možnost nejen porovnat, kde se co pěstuje, ale poskytly i obraz o tom, na jaké úrovni se pěstitelské umění v jednotlivých bonsajových organizacích pohybuje. Největší obdiv sklidila kolekce fuchsijí známého pěstitele a majitele firmy Bonsai - květiny ing. Petra Herynka a pro pravidelné účastníky bonsajových výstav ne neznámý břečťan Václava Nováka z Libochovic.

9.30 - 10.30 hod. zahájení, současný stav pěstování bonsají v ČR : krátce před desátou přivítal účastníky semináře ing. Jan Stropnický, ředitel Kanceláře nadace BONSAI ACADEMIA. Zhodnotil dosavadní činnost Nadace, upřesnil některé organizační detaily a pohovořil o prvních výsledcích mapování činnosti pěstitelů bonsají v Čechách. Ty byly po půlročním snažení BONSAI ACADEMIE zpracovány do podoby Bonsai adresáře, který všichni účastníci semináře od této organizace zdarma dostali. Poté promluvil pan Václav Novák, který zastupoval nejen BK Libochovice, ale jako prezident i nově vzniklou Českou bonsajovou asociaci.

10.30 - 12.00 čínské zahrady - poznatky z poslední letošní cesty do Číny : Japonské a čínské zahrady. Téma, které je pro velkou část hlavně začínajících pěstitelů zahaleno stále ještě určitým tajemstvím. Poodhalit roušku tohoto tajemna přijeli do Č. Budějovic známí odborníci dané problematiky manželé Zdeňek a Věna Hrdličkovi. Ti, kdo je slyšeli a viděli poprvé, byli ohromeni. A ti, kteří měli to štěstí a podobnou přednášku s diapozitivy již absolvovali, přímo hltali nové informace. Poznatky z poslední cesty těchto velikánů naší bonsajové scény do japonských zahrad v letošním roce přinesly všem novou inspiraci a v pravém slova smyslu pohlazení “ bonsajářské ” duše. Poutavé vyprávění obou manželů trvalo bezmála dvě hodiny a snad ani nevadilo, že v sále bylo místy trochu těsno.

12.00 - 13.00 představení klubů, center, zahrad, studijí a osobností u vystavených exponátů Prohlížet si vystavené exponáty bonsají mohli účastníci setkání vlastně po celý den. Hodina před obědem jim však skýtala ojedinělou možnost. U vystavených rostlin na ně čekali jejich majitelé nebo zástupci organizací, které rostliny dodaly. A pohovořit přímo s ing. Herynkem o tom, jak to vlastně s těmi fuchsijemi je, či s Karlem Šerákem kdeže vzal ten nádherný velký buk, to byl pro mnohé skutečně silný zážitek. Navazovaly se nové kontakty a upravovaly ty starší, dobou a společenskými změnami často potrhané.

14.30 - 17.00 pracovní skupina - ukázky bonsajové práce:

Pro začínající pěstitele a laiky předváděl Zdeněk Žák z brněnského bonsai klubu praktické ukázky nejzákladnějších pracovních postupů a úkonů. Jednotlivé styly japonské typologie, přesazování, řez, drátování, stříhání, zaštipování, zálivka a hnojení, to vše potřebuje začínající pěstitel zvládnout, aby mohl bez obav o zdraví a osud rostliny samostatně pracovat. Zdeněk Žák vše nejen trpělivě a do detailu vysvětlil a ukázal, ale byl nápomocen i v okamžiku, kdy někteří odvážlivci zkoušeli pod jeho vedením pracovat samostatně. Odměnou jim bylo uznání přihlížejících a mladá bonsai, kterou si z části sami vytvořili. Vrcholem pak bylo sesazení lesíka z buků, při jehož tvorbě si všichni zopakovali to, co bylo dříve řečeno a ukázáno.

Na druhém pracovišti se sešli již pokročilejší pěstitelé. Prvopočáteční bonsajistické problémy již překonali, ale většinu z nich trápila tradiční otázka. Kde vzít další výchozí materiál pro tvarování nových bonsají? Odpověď všem dali Michal Budík a Mgr. Čestmír Sosnovec, kteří předváděli tvarování rostlin z okrasných školek. Pokud pěstitel ví co hledat, vždy se v centru pěstování okrasné zeleně najde alespoň několik rostlin, které zkušená ruka bonsajisty dokáže přetvořit v zajímavý exemplář. Zájemci se dověděli, podle kterých kritérijí rostliny vybírat, jak provést první zásahy a následná ošetření. A o tom, že z běžné rostliny zakoupené ve školce lze udělat v poměrně krátké době pěknou bonsai, se během zhruba tří hodin, kdy se tato poradna konala, přesvědčili všichni.

Vrcholem pěstitelského umu a dovedností bonsajisty je tvarování Yamadori - stromu sbíraného v přírodě. Při této práci je nutno prokázat důkladné znalosti dané problematiky, cit pro rostlinu, hluboké estetické cítění a velkou míru představivosti. Všechny tyto vlastnosti má Václav Novák z Libochovic, který tvaroval na dalším stanovišti borovici lesní. Během krátké doby měla rostlina základní podobu a následná detailní práce potvrdila, že V. Novák patří právem do špičky českých demonstrátorů.

V sále, kde probíhala přednáška o japonských zahradách, se na odpoledne zabydlel ing. Petr Herynek. Jeho známý bonsajový stůl věnovaný pěstování bytových bonsají byl opět dokonalý. Nové druhy rostlin, odpovědi na nejrůznější otázky, rady jak kterou rostlinu pěstovat, předávání bohatých životních zkušeností. Tak se dá v krátkosti shrnout několikahodinová diskuse s pěstiteli, kterou náš největší odborník na problematiku pěstování pokojových bonsají doplnil o videoprodukci své nedávno ukončené pražské výstavy.

Na posledním pracovišti měli možnost účastníci setkání nahlédnout do světa krásy kamenů - Suiseki. Prezident BONSAI ACADEMIE Karel Šerák hovořil nejen o své rozrůstající se sbírce, ale ochotně se podělil i o nové poznatky, které načerpal právě v této oblasti u Pia Nottera ve Švýcarsku, kam pravidelně každé léto na několik týdnů jezdí.

Po celou dobu setkání měli jak návštěvníci výstavy tak i účastníci semináře možnost nakupovat misky, rostliny, hotové bonsaje či nejrůznější nářadí a pomůcky pro pěstitele bonsají. O kvalitní výživu miniaturních stromků se starala českobudějovická firma Jaroslav Mach - BIOM, která kromě reklamního prodeje svých výrobků a výživářské poradny převzala záštitu nad celou akcí a stala se hlavním sponzorem tohoto setkání.

Zpět - výběr

Zpět - výběr setkání

........................................

Zájezd do Švýcarska na téma : "Za bonsajemi P. Nottera"

 

Kdo je PIUS NOTTER ?

Narodil se 5. října 1952 v Boswilu ( kanton Aargau ) ve Švýcarsku. I když jeho původní povolání pekaře ho uspokojuje, v roce 1977 mění zaměstnání. Pokouší se o štěstí jako obchodní zástupce v jedné přední evropské pojišťovně, kde v poměrně krátké době dosahuje významného postavení. Jako protiklad velikému pracovnímu vytížení se ve svém soukromí začíná zajímat o bonsaje. Úzký vztah k přírodě se odráží i v amaterských malířských pracích.
Během krátké doby se začíná mluvit o jeho bonsajích nejen ve Švýcarsku. V roce 1983 je zvolen pan Notter prezidentem švýcarského Bonsai klubu. O rok později přijímá nabídku Zahradnictví Schinznach, kde dodnes vede odborně bonsai centrum.

 

Za dobu svého dvacetiletého zájmu o bonsaje dosahuje pan Pius Notter řadu významných úspěchů :

stává se obchodním vedoucím Bonsai centra v Schinznachu, spoluzakladatel mnoha regionálních klubů, spoluzakladatel Evropské bonsajové asociace EBA, kde zastupuje Švýcarsko, autor odborných knih a publikací, publikační činnost v odborných časopisech, v roce 1988 se účastní 9. světové výstavy v Osace, kde za horskou scenérii s borovicemi získává nejvyšší ocenění, v roce 1993 je prvním evropanem pozvaným na světový kongres v Orlandu na Floridě, aby zde prezentoval své umění, ředitel mezinárodního sdružení Bonsai Club International BCI, jako demonstrátor se účastní národních i mezinárodních kongresů, je uznávaným odborníkem i v zemích vzniku tohoto umění, jako je Čína a Japonsko, od roku 1997 vydává svůj vlastní časopis NATUR und MENSCH.

Protože se jednalo skutečně o vyjímečnou akci, uvádíme některé důležité obecné informace :

od roku 1994 omezil Pius Notter výrazně své přednáškové a demonstrační akce v evropských státech a účastní se výhradně setkání, která mají vysoce odborný, světový a prestižní charakter ( viz neúspěšná snaha Nadace v červnu loňského roku zajistit jeho osobu na demo v Č. B. ), kromě vlastních odborných kurzů pro značně omezený počet zájemců nepořádá v masovějším měřítku rozsáhlejší pěstitelské demonstrace. Celá akce se mohla uskutečnit jen díky osobním kontaktům prezidenta Nadace pana Karla Šeráka a spolupracovníka Nadace Mgr. Čestmíra Sosnovce. Těm se podařilo dojednat nejen “pěstitelsky zajímavý” termín, ale i zajímavý způsob ukázky tvarování rostlin sbíraných v přírodě -Yamadori.

 

Podrobné informace a schéma zájezdu :

čtvrtek 7.5. 98 - 20.30 hod. odjezd z Českých Budějovic

pátek 8.5. 98 - v ranních hodinách příjezd do Sursee - Švýcarsko

dopolední odborný program - terénní výstup

Jeli jsme za bonsajemi, které jsou převážně sbírané v přírodě. Pro každého pěstitele je výprava do divoké přírody, kde se tyto rostliny jako “bonsajová surovina” nacházejí, vždy velkým zážitkem. Průvodcem do míst, kde v překrásné lokalitě Švýcarských Alp výchozí rostlinný materiál hledají přední švýcarští pěstitelé, byl známý odborník Serge Clémence. Tentokráte nebyla řeč o tvarování, ale o výběru vhodných rostlin, jejich vyzvedávání, následné péči. A před tímto výstupem samozřejmě prohlídka bonsají našeho průvodce.

12.00 hod. odjezd do Boswil

odpolední odborný program - prohlídka “ bonsajového království ” PIA NOTTERA

S patřičným komentářem ( stejně jako po celou dobu zájezdu byl i zde zajištěn překlad všech informací - tlumočil Mgr. Čestmír Sosnovec ) jsme si prohlédli zahradu pana Nottera. Výstavní exponáty bonsají, výchozí rostlinný materiál, rozsáhlá sbírka suiseki (kameny), arboretum, bohatý sortiment misek včetně starých sbírkových exemplářů, literatura...

arbo.jpg (26256 bytes)

Část zahrady P. Nottera

18.00 hod. odjezd k ubytování do Luzernu

sobota 9.5.98 : ráno odjezd do Schinznach Dorf

celodenní program - ukázka tvarování yamadori v podání P. Nottera, prohlídka BAUM SCHULE Herman Zulauf AG

- skvělá demonstrace umění mistra Nottera při tvarování borovice. V zahradním centru pak byl k vidění široký sortiment všech možných druhů rostlin ( subtropické, okrasné, užitkové, ovocné, samozřejmě i specializované Bonsai centrum ), možnost nákupu ...

cca v 18.00 hod. odjezd zpět do České republiky

Další podrobnosti z pěstitelské demonsrace P. Nottera si můžete přečíst Bonsai revue 7/ 98

P.S.
Víme, že tento zájezd nemohl uspokojit všechny, kdo chtěli vidět práci jednoho z nejuznávanějších mistrů svého oboru. Zhruba 45 míst v autobuse je skutečně málo a tak nezbývá než pokračovat v dalších jednáních a pokusit se tak umožnit i těm, na které se teď nedostalo, vidět P. Nottera při jeho práci.

Zpět - výběr setkání

 Velký zájem všech účastníků o program a práci Nadace je příslibem toho, že podobné akce mají svůj skutečný smysl. Proto již nyní připravuje BONSAI ACADEMIA další akce, o kterých budou všichni zájemci včas informováni nejen na stránkách Internetu, ale i v dalších médiiích.  

Zpět - hlavní stránka

Zpět - Co je BONSAI ACADEMIA