BONSAI ACADEMIA
sdružení pro rozvoj pěstování bonsají

( dříve nadace pro rozvoj pěstování bonsají )

 


PROČ

Stejně jako většinu zájmových organizací zasáhly i bonsai kluby po roce 1989 nemilosrdně společenské změny. Otevření hranic, možnost cestování, přísun do té doby nedostupné odborné literatury, vznik nových bonsai center, studií a zahrad. Trh byl zaplaven importovanými i tuzemskými bonsajemi, mnohdy však nevalné kvality. Mnohonásobně se zvýšily vydavatelské ceny a v krátké době přestalo být finančně únosné vydávat jakýkoli časopis specializovaný výhradně na problematiku pěstování bonsají. Mnozí pěstitelé radikálně změnili svůj životní styl a v podnikatelském shonu se bonsaje staly náhle přítěží. Výčet těchto změn lze rozdělit do dvou skupin. Některé vedly k určitému pozvednutí úrovně pěstování bonsají, jiné však způsobily rychlý rozpad sítě do té doby fungujících organizací pod záštitou ČZS. Zájemci o pěstování bonsají přišli o pravidelná setkávání se svými kolegy a pěstování jako takové se mnohdy řídilo spíše pravidly komerce. Filozofie, která měla tohoto krásného koníčka provázet mizela a kvalita bonsajové práce se bohužel musela, a mnohde i musí, řídit i dostatkem či nedostatkem financí. Jednoduše řečeno : bonsajistika jako taková začala upadat a velké množství nadšených fandů zůstávalo, a někde i dodnes zůstává, se svým koníčkem samo.

KDO

Pomoc všem pěstitelům se snažila  nabídnout organizace nového typu, která chtěla přispět k oživení bonsajového dění v České republice. V červenci 1996 založili Karel Šerák, Mgr. Jiří Přibyl a ing. Jan Stropnický (členové bývalého Bonsai klubu v Českých Budějovicích) nadaci pro rozvoj pěstování bonsají s názvem BONSAI ACADEMIA a počátkem června 1997 posílil řady zakladatelů známý jihočeský pěstitel a organizátor Michal Budík ze Suchdola nad Lužnicí. Nadace byla zaregistrována u Okresního úřadu v Českých Budějovicích. Od roku 1999 přestává nadace BONSAI ACADEMIA v důsledku působnosti nového zákona o nadacích existovat a nahrazuje ji sdružení BONSAI ACADEMIA, registrované u Ministerstva vnitra ČR. Současně s touto změnou se sdružení rozrůstá o dalšího člena pana Čestmíra Sosnovce z Nedrahovic u Sedlčan, který však své členství k 31. 5. 2001 ukončil.

CÍL A PROGRAM

BONSAI ACADEMIA si klade za cíl podporovat nejen zkušené pěstitele, ale pomáhat i těm, kteří teprve začínají. Všem milovníkům bonsají chce nabídnout skutečně jenom kvalitní akce. Kromě nejatraktivnějších, kterými jsou bezesporu “pěstitelské demonstrace”, chce pořádat i pravidelné výstavy, burzy či různé vzdělávací a poradenské akce včetně v zahraničí tolik oblíbených “workshopů”. V případě zájmu, a podaří-li se vše zorganizovat, pokusí se BONSAI ACADEMIA zajistit i tématické zájezdy ke známým osobnostem v zahraničí a stranou nezůstává ani publikační činnost. Chceme vytvořit jednu velkou skupinu zájemců o pěstování bonsají, umožnit neformální navazování kontaktů a tím přispět k tomu, aby se pěstování jako takové začalo opět rozvíjet.

Program činnosti nadace BONSAI ACADEMIA lze shrnout obecně do několika bodů :

1. průběžné mapování stavu a rozsahu pěstitelských aktivit v ČR ve všech směrech - pěstitelské kluby, komerční centra, neorganizovaní pěstitelé, regionální kontakty - viz BONSAI ADRESÁŘ

2. pravidelné pořádání výše uvedených odborných akcí - známá pěstitelská setkání

3. využití BONSAI REVUE a INFORMAČNÍHO KOLOTOČE - vychází v časopisu Zahrádkář - pro uveřejňování pravidelných informací, které se váží k pěstování bonsají ( upoutávky na akce, aktivity jednotlivých organizací, pěstitelské rady, tématické články ... )

4. snaha o vydávání odborné literatury s bonsajovou tématikou

KOMU JE BONSAI ACADEMIA URČENA

V prvé řadě je třeba uvést, žesdružení chce podporovat všechny formy bonsajových aktivit a všechny vyznavače tohoto japonského uměni bez rozdílu. Vítá jako partnery aktivní a funkční bonsai kluby, u nichž je záruka, že se informace a nabídky směřující k milovníkům bonsají dostanou přes zástupce klubů rychle a spolehlivě k těm, kterým jsou určeny. BONSAI ACADEMIA nezapomíná ani na neorganizované pěstitele. Pokud se i oni písemně nebo telefonicky přihlásí na adrese Academie, bude jejich pěstitelským problémům a jim samotným věnována stejná pozornost jako všem organizacím.

KOMUNIKACE S PĚSTITELI

Od ledna 1998 připravuje Academia na stránkách měsíčníku ZAHRÁDKÁŘ pravidelnou celostránkovou BONSAI REVUE. Rady, nápady, tématické články, známé osobnosti, odpovědi na dotazy, nové rostliny, to vše tvoří společně s aktuálními pozvánkami obsah příspěvků, na kterých se můžete podílet i Vy. Aby se pěstitelé včas dověděli o akcích, které se “ kdesi ” konají, potřebuje o nich být BONSAI ACADEMIA s předstihem informována. Jen tak je může zařadit do Informačního kolotoče BONSAI REVUE. Pořadatelé akcí mohou počítat s větší propagací, zvýší se návštěvnost, zviditelní se činnost organizace a hlavně dojde k setkávání pěstitelů a navazování nových kontaktů. To by mělo v důsledku vést ke zkvalitnění pěstitelské práce.
Jednotlivci, kluboví představitelé, majitelé bonsai center, zahrad a studijí - informujte Nadaci o svých aktivitách.
Závěrem : ta nejdůležitější ( přímá ) komunikace bude samozřejmě probíhat na všech akcích, které pro Vás připravujeme.

PLÁNOVANÉ AKCE

Pro milovníky bonsají chce BONSAI ACADEMIA připravovat ročně dvě zajímavá a přitažlivá tématická setkání - jarní a podzimní. Většinou počítáme s účastí významného domácího nebo zahraničního odborníka, který bude zárukou kvality programu a pěstitelského zájmu. Při přípravě těchto akcí budeme brát v potaz i Vaše náměty a připomínky.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Protože setkání pěstitelů bonsají, která BONSAI ACADEMIA chtěla pořádat, předpokládala již od začátku určitou finanční náročnost, byla  pro nově vznikající organizaci zvolena forma nadace. I dnes, kdy je Academia sdružením, se bez podpory sponzorů neobejde. Probíhají tedy neustálá jednání s potenciálními i stávajícími sponzory, kteří projevují zájem podílet se na finančním, materiálním a reklamním zajištění celého projektu. Činnost jak bývalé Nadace, tak i současného Sdružení má díky tomuto způsobu financování stále jasná pravidla a běžný pěstitel a účastník setkání se nemusí zabývat otázkou, odkud se berou prostředky na provoz BONSAI ACADEMIE a kam v konečné podobě tyto peníze odcházejí. Oproti organizacím, kde je vybírán povinný členský příspěvek, je to tedy podstatný rozdíl. Za účastnický poplatek ( jakési vstupné na danou akci ) může bonsajista získat to, co Academia na setkání pěstitelů nabízí. Jen on se svobodně rozhodne, zda nabídku na pořádanou akci přijme a požadovanou částku vydá. Ze strany pěstitele se tedy jedná o účelově vynaložené peníze, kdy starost o financování “čehosi” končí v okamžiku zahájení výstavy, pěstitelské demonstrace, semináře se zajímavou tématikou ...

ČLENSTVÍ V BONSAI ACADEMII

Nejlepší odpovědí na dotazy směřující k členství v BONSAI ACADEMIAI je jednoduchá otázka :

Co očekává řadový pěstitel bonsají od organizace, jejímž chce být členem ? V prvé řadě informace. Jak správně pěstovat, kde sehnat misky, nové rostliny či hotové bonsaje, kde jsou nějaké zajímavé akce, výstavy ... Další potřebou je setkávání se s kolegy bonsajisty. Na těchto “schůzích” si pak pěstitelé vyměňují osobně praktické zkušenosti, hodnotí dosažené výsledky a třeba i nakupují nebo si vyměňují materiál, který ke své práci potřebují. Pokud je organizace funkční a aktivní, mohou se setkat i s předními pěstiteli bonsají nejen z ČR. Neméně častým důvodem ke vstupu do bonsai klubu je i snaha získat zpravodaj nebo časopis, který může být u některých “vzdálenějších” pěstitelů skutečně jediným zdrojem informací o bonsajovém dění u nás.

Všechno toto, i když trochu netradičním způsobem, Vám může BONSAI ACADEMIA nabídnout. Pravidelné informace získáte např. v příloze BONSAI REVUE - Informačním kolotoči. Ten se bude “roztáčet” na stránkách Zahrádkáře vždy tehdy, když budou k dispozici informace o aktuálních akcích, výhodných nákupech, výstavách nebo zajímavých nabídkách. Součástí samotného Bonsai revue jsou pak tradiční pěstitelské rady na daný měsíc a tématicky zaměřený článek - tedy opět odborné informace. Šancí setkávat se s jinými pěstiteli máte hned několik. Celoročně můžete využít akcí pořádaných nejen Nadací, ale můžete kontaktovat i regionální pěstitele, kteří s Nadací spolupracují nebo navštívit některé z center pěstování bonsají v ČR. A k tomu, aby jste je našli, potřebujete pouze BONSAI ADRESÁŘ, který je volně k dispozici na internetu nebo na adrese Nadace. Často diskutovaná otázka časopisu nebo periodického kvalitního zpravodaje je věcí složitou a finančně velmi náročnou.. I tento problém se snaží Nadace řešit a výsledkem je projekt vydávání časopisu P. Nottera Příroda a člověk. A pokud někdo potřebuje individuální pomoc, může zavolat nebo napsat. Vždy se mu dostane patřičné péče a jeho problém bude, třeba i s externí spoluprací některé bonsajové osobnosti, vyřešen.

Dá se tedy bez nadsázky říci, že BONSAI ACADEMIA nabízí pěstitelům celostátně a celoplošně hodně z toho, co je nutné k tomu, aby mohli svého koníčka aktivně rozvíjet. Jsme přesvědčeni o tom, že vydávání členských průkazů a vybírání členských příspěvků by na aktivitách Nadace a následně bonsajistů nic nezměnilo. Byl by to jen klasický administrativní a práci přidělávající krok, který by ve svém důsledku nic dalšího, nového a “ víc ” nikomu nepřinesl.

Zpět - hlavní stránka

Zpět - pozvánky