"Pokojové a sukulentní bonsaje " -  tématické setkání pěstitelů a příznivců bytových bonsají v Zahradě Bittman - Dymokury

Dne 20.června 1998 se v Zahradě Bittman v Dymokurech sešli milovníci pokojových bonsají. Přišli nejen proto, aby si rozšířili znalosti v oblasti pěstování a tvorby bonsají z běžných druhů "pokojových" listnáčů a jehličnanů, ale hlavně aby se dověděli, jak vytvářet bonsaje ze sukulentních rostlin. Přesto, že se v tento den konaly předčasné volby, byla účast hojná. Pro skoro stovku příznivců pokojových a sukulentních bonsají připravila nadace BONSAI ACADEMIA ve spolupráci se Zahradou Bittman a našimi předními odborníky bohatý program :

1) doprovodná výstava

- snahou pořadatelů bylo ukázat účastníkům co nejširší sortiment rostlin, které se dají využít v oblasti tvorby klasických pokojových a sukulentních bonsají.

 
Pohled na "sukulentní" část doprovodné výstavy   Několik desítek let stará bonsai - rod Crassula

2) prodej

- naše pozvání přijaly : Keramika pro bonsai Klika - Kuřátková, Keramika Hoferka, Bonsai shop Ludmila Kaslová - Teplice, Sakura bonsai centrum Praha, Tropic Hukvakdy, Bonsai Choltice a prodejním sortimentem rostlin bylo zastoupeno i Bonsai centrum Libčany.

3) přednášky

”Pokojovky obecně” - proč právě pokojové bonsaje, kde se vzal zájem o jejich pěstování, jaká je úroveň pěstování ve světě a u nás, kde jsou největší pěstitelé, kdo jsou největší producenti ve světě, odkud jsou importy, od kdy se pokojovky pěstují u nás a další (K. J. Štolc a J. Pišl)

“Pokojové bonsaje Havaje” - přednášeli manželé Věna a Zdeněk Hrdličkovi

”Sukulenty JAR” - přednáška, na které se pěstitelé seznámili s domovinou sukulentních rostlin a jejich přirozeným prostředím v Africe.

Průvodcem říší sukulentů byl pan Jaroslav Bittman

4) praktické ukázky, bonsajové stoly, poradna

Bonsajový stůl - sukulenty - ( J. Bittman, Mgr. Gratias ), na tomto pracovišti se zájemci mohli detailně seznámit s rostlinami, které se jako sukulenty hodí pro pěstování bonsají. Podrobná ukázka a popis byly doprovázeny jednoduchou ” předváděčkou” (netradiční tvarování ”krasuly” - J. Pišl).

Bonsajový stůl - jehličnany a listnáče pro bytové bonsaje - ( Z. Žák, K. Bartušek ), podrobná ukázka a popis jednotlivých druhů. Na tomto pracovišti mohl pěstitel získat informace o tom, jak o jednotlivé jehličnany a listnáče pečovat ( řez jednotlivých druhů, zálivka, hnojení, letnění, zimování, množení, jak sázet ... ). Určitá část programu byla věnována i diskusi o zajímavých novinkách - M. Rožanski.

Bonsajový stůl - estetika tvorby a pěstování pokojových bonsají - základy správné volby rostliny a misky, umístnění v interieru, doplňky ( suiseki, doplňkové rostliny, stolky, podstavce ).
Práce na tomto pracovišti vyvrcholila zhruba dvouhodinovou pěstitelskou demonstrací. Doslova koncert pro čtyři ruce a jeden pokojový fíkus předvedli nejen u nás uznávaní odborníci na "pokojovky" Petr Herynek a Karel Jan Štolc.

Výsledek tvarování - Ficus retusa (styl "strom s dutinou")

Celé dopoledne byl přítomen i známý ”bambusolog” Vlastimil Kastner z Lenešic. Jeho bambusové rostliny zaujali nejen z hlediska možnosti uplatnění v bonsajové tvorbě, ale mnozí je obdivovali i jako výrazný okrasný prvek asijských okrasných zahrad. Náplň pracoviště : malá výstavka bambusů, povídání o pěstování, množení, nárocích a využití nejen v bonsajové praxi.

Po celou dobu bylo pěstitelům k dispozici i neformální pracoviště poradenské služby (témata - podmínky pro pěstování bonsají v bytě, přisvětlování, bonsaje v panelácích - M. Kopsa, K. J. Štolc a další) a krátce po skončení dopolední přednáškové části proběhla i malá autogramiáda. Své knihy podepisovali např. manželé Hrdličkovi nebo K. J. Štolc.

 

Zpět výběr setkání