Největší bonsajová akce tohoto roku skončila v Mnichově ...

wbc_sm.gif (2958 bytes) SVĚTOVÝ BONSAJOVÝ KONGRES - MNICHOV 2001

pátek 1. června - pondělí 4. června 2001

Další informace v českém jazyce připravil Michal Budík. Fotoreportáž ze SBK v Mnichově nafotil Jiří Přibyl

Největší bonsajová událost příštího roku nabízí pěstitelům a milovníkům miniaturních stromků v miskách opravdu hodně. Ve čtvrtek 31. května 2001 ve 14.00 hodin se otevřou v podobě registrace účastníků pomyslné brány Světového bonsajového kongresu a od pátku 1. června se vše již rozběhne naplno. V nabídce kongresu jsou následující akce:

Výstava bonsají - na té bude k vidění přibližně stovka těch nejlepších rostlin z Asie a Evropy, přičemž Německo bude mít jako pořádající země ještě „vlastní výstavu“, na které bude prezentováno asi 20 nejlepších bonsají německých pěstitelů. Chybět nebudou ani stále více oblíbené miniaturní bonsaje – mame a šohin a připravena je i výstava suiseki. Pro Českou republiku je jistě příjemné, že mezinárodní porota vybrala pro světovou výstavu také 10 exponátů našich bonsajistů a na výstavě suiseki by podle předběžných informací neměla chybět kolekce kamenů člena ESA  (Evropská suiseki asociace) Karla Šeráka z Českých Budějovic. Výstava je otevřena denně od 10.00 do 18.00 hodin, pouze v pátek z důvodu hlavního zahajovacího ceremoniálu je otevřena až od 11.00 hodin. Ve stejnou dobu jako výstava se každý den otevírá i prodejní centrum.

Pěstitelské demonstrace - jak jsme Vás již podrobně informovali v minulém čísle, budou demonstrátoři předvádějící své umění na Světovém bonsajovém kongresu rozděleni do čtyř skupin (evropská, japonská, mezinárodní a ženská skupina demonstrátorek). Ukázky tvarování probíhají denně od 10.00 do 18.00 hodin. Pouze v pátek 1. června je začátek demonstrací ze stejných důvodů jako u výstavy o hodinu posunut.

Workshopy (společné dílny) – na každý den pátkem počínaje je pro zájemce připravena společná dílna, kterou vede vždy některá ze známých světových osobností a která je i tématicky zaměřena. Pátek 1. června: vedoucí workshopu H. Terakawa z Holandska, výchozím materiálem pro tvarování je Juniperus communis. Sobota 2. června: vedoucí workshopu K. Kobayashi z Japonska, výchozím materiálem jsou japonské azalky. Neděle 3. června: připraveny jsou dvě společné dílny, vedoucími workshopů jsou M. Andolfo z Itálie a G. Reinhard ze Švýcarska. Výchozím materiálem pro tvarování je Pinus sylvestris. Pondělí 4. června: připraveny jsou rovněž dvě společné dílny, vedoucími workshopů jsou Cheng Jen – Liang z Tchaiwanu a H. Takeyama z Japonska. Rostlinným materiálem pro tvarování s Cheng Jen – Liangem je Juniperus chinensis importovaný z Tchaiwanu, pro dílnu s H. Takeyamou si zájemci přinesou své vlastní rostliny. Začátky workshopů jsou denně kromě pátka (viz hodinový posun související se slavnostním zahájením) v 9.00 hodin.

Doprovodné akce – kromě výstavy, společných dílen a bohaté nabídky prodeje jsou pro návštěvníky Světového bonsajového kongresu v Mnichově připraveny i dva poznávací výlety (úterý 5. června a středa 6. června), které jsou kromě jiného zaměřeny i na prohlídku zahrad a studia W. Palla či H. Kastnera. A pokud máte zájem, můžete se zúčastnit i společného galavečera (sobota večer) nebo každodenního promítání diapozitivů H. Rügera z Německa či přednášek o bonsai miskách P. Krebse, kterého již ze stránek magazínu Příroda a člověk jistě znáte.

Ceny vstupného – cena vstupenek na Světový bonsajový kongres v Mnichově byla předmětem dlouhodobých diskusí a v mnohých případech i neshod mezi jednotlivými zeměmi a pořadateli. Vše nakonec vyústilo v množství různých možností a cen. Vstupenka na všechny dny (výstava, demonstrace, přednášky a galavečer) stojí 440 DEM pro jednu osobu, jednodenní vtupenka na výstavu, ukázky tvarování a přednášky 100 DEM, jednorázová vstupenka na samotnou výstavu 15 DEM a cena výletu je 90 DEM. Možné jsou samozřejmě i nejrůznější slevy, například při zakoupení čtyřdenní vtupenky do 31. 12. 2000 platíte pouze 398 DEM apod.

Oficiální stránka německých pořadatelů http://www.wbcm.de

Zpět - hlavní stránka